Termeni și Condiții

I. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al MAX fresh clean S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a pest-fight.ro, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor pest-fight.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.

II. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.3. Dacă alegeți să aplicați la un job prin pest-fight.ro, în calitate de candidat, Max fresh clean S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Max fresh clean S.R.L..
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Max fresh clean S.R.L. de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.pentru celelalte scopuri și temeiuri enumerate la secțiunea III.2. de mai sus.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, Max fresh clean S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale Max fresh clean S.R.L., respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina Max fresh clean S.R.L. (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Max fresh clean S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin pest-fight.ro. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Max fresh clean S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Max fresh clean S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În cazul în care alegeți să aplicați la un job pe pest-fight.ro, în calitate de candidat, Max fresh clean S.R.L. va păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru procesul de recrutare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, Max fresh clean S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră pe care le-ați furnizat pentru a vă avea în vedere pentru alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele. În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai Max fresh clean ., datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea. 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Max fresh clean S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate Max fresh clean S.R.L., către terțe persoane sau entități care sprijină Max fresh clean S.R.L. în oferirea de servicii prin pest-fight.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:pentru administrarea pest-fight.ro, inclusiv pentru intermedierea relației dintre dumneavoastră și partenerii noștri care comercializează produse prin această pagină de internet, în măsura în comandați produse vândute de aceștia;în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Max fresh clean S.R.L. prin pest-fight.ro;pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea pest-fight.ro și a serviciilor derulate prin intermediul ei;pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.Pentru prelucrarea de date derulată de partenerii cu care intrați în relație, potrivit Termenelor și condițiilor, prin intermediul pest-fight.ro și care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate oferite de acei parteneri. Max fresh clean S.R.L. nu are niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia. 2. Transferul datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal furnizate către Max fresh clean S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

V. Drepturile de care beneficiați
În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Max fresh clean S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. In conformitate cu dispozitiile Regulamentului 2016/679/UE, in calitate de persoana vizata, veti urmatoarele drepturi: -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteti solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri; -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care exista erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteti solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate -dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor: aveți dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor în urmatoarele situații: daca ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ati opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs -dreptul de a solicita stergerea datelor: puteți solicita stergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ati retras consimtamantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă va opuneti prelucrarii și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimtamantul dvs și prelucrarea este una automata -dreptul de a va opune prelucrarii: aveți dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs dacă ele privesc marketingul direct. Totodata, va puteti opune prelucrarii, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. -dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor. Dvs nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor.   Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus .Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul max fresh clean S.R.L. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica cookie-uri